FILOZOFIE

Komunikace s respektem

Vnímáme dítě jako osobnost a přirozeného partnera, který si zaslouží respekt. Klademe důraz na vytvoření bezpečného prostředí, jež dětem umožňuje otevřeně vyjadřovat svoje názory a potřeby. Snažíme se děti pozitivně motivovat a vyhýbáme se hodnotícímu nálepkování a srovnávání dětí mezi sebou.

Angličtina bránou do světa

Využíváme konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her a pohybových aktivit, dramatizačních her, písniček a říkanek k osvojení základů anglického jazyka. Opakováním činnosti děti získávají potřebnou sebedůvěru a přirozeně používají angličtinu v běžných situacích.

Budujeme vztah k přírodě

Dle idejí Josepha Cornella pomáhame dětem objevovat a poznávat svět okolo nich prostřednictvím vlastních zkušeností. Náplň dětských činností přizpůsobujeme ročním obdobím a aktuálnímu počasí. Aktivity probíhají převážně ve venkovním terénu a děti pracují s přírodními materiály. 

Kritické myšlení

Podněcujeme děti, aby byly schopné samostatně přemýšlet, klást otázky, nebát se odpovídat, být aktivní, spolupracovat, umět vyslechnout druhé, nepřijímat pasivně předkládaná fakta, utvářet si vlastní názor a postoj, třídit informace a pracovat s nimi.