PŘEVRÁCENÁ TŘÍDA

V modelu Převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele online vzdělávací video. Výuka probíhá tak, že se studentů nejprve seznámí prostřednictvím videa s probíranou látkou doma online, do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Následující školní hodina potom začíná společnou diskuzí nad obsahem zhlédnutého videa. Učitel nejprve zodpoví dotazy studentů. Dále učitel prověří pochopení nového učiva několika kontrolními dotazy. Následuje část hodiny zaměřená na hlubší pochopení probíraného tématu ideálně s využitím aktivizačních metod výuky. Díky připravenému videu učitel využívá čas efektivněji, protože se věnuje hlavně těm nepochopeným pasážím probírané látky. Během výuky se studenti učí diskutovat a vznášet dotazy k probírané látce. Tím si utříbí znalosti a získávají hlubší vhled do problematiky. Z pasivních posluchačů se mění na aktivní studenty. Při domácím sledování videa každý žák získává možnost postupovat v látce vlastním tempem. Zároveň se učí být zodpovědný za svoje vlastní vzdělávání. Model Převrácené třídy dává příležitost dostat se více do hloubky probírané látky a umožňuje každému žákovi dospět na maximum svých schopností. Pro hlubší pochopení je možné pročíst dizertační práci.