PŘEVRÁCENÁ TŘÍDA

V modelu Převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele online vzdělávací video. Výuka probíhá tak, že se žáci nejprve seznámí prostřednictvím videa s probíranou látkou doma online, do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Svoje dotazy mohou žáci vložit jako komentář k videu, které sdílejí s učitelem. Ten otázky setřídí a připraví výukové aktivity zaměřené na problematická témata. Bezproblémová témata přitom vynechává. V hodině potom učitel využívá čas efektivněji, protože se věnuje hlavně těm pasážím probírané látky, kterým děti na videu nerozuměly. Během výuky se žáci učí diskutovat a vznášet dotazy k probírané látce. Tím si utříbí znalosti a získávají hlubší vhled do problematiky. Pasivní posluchači se mění na aktivní studenty. Při domácím sledování videa každý žák získává možnost postupovat v látce vlastním tempem. Zároveň se učí být zodpovědný za svoje vlastní vzdělávání. Model Převrácené třídy dává příležitost dostat se více do hloubky probírané látky a umožňuje každému žákovi dospět na maximum svých schopností.